امروز : جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶


فرم های دانشکده هنر و علوم انسانی  
 
 

۱ – انتقال دائم

۳ – درخواست حذف پزشکی

۴ – درخواست حذف ترم

۵ – درخواست شورای آموزشی پژوهشی

۶ – درخواست مرخصی تحصیلی

۷ – فرم درخواست صدور گواهی تدریس


فرمهای معادلسازی

۱ – ضمیمه معادل سازی دروس

۲ – فرم درخواست معادلسازی دروس

۳ – فرم تطبیق واحد معادلسازی


 

فرمهای مهمانی و انتقالی

۱ – فرم درخواست انتقال – مهمان الف

۲ – فرم درخواست انتقال – مهمان ب


فرمهای معرفی به استاد

۱ – فرم معرفی دانشجو جهت معرفی به استاد

۲ – فرم اخذ نمره درس معرفی به استاد


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۳ آبان , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان