امروز : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


برگزاری دوره فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی  
 

برگزاری دوره فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی

 

  الف) دوره آموزشیFour Corners    l ( سال  ۱/۵) :

 

 
طول دوره مدت هر ترم تعداد ترم نام دوره
۱٫۵سال ۳۲۰ ساعت ۲۰ ساعت ۱۶ Four Corners

 

 

 جدول دوره ترمی آموزشی Four Corners  :

Level Term Four Corners Unit
Elementary ۱ FC1-a ۱-۳
۲ FC1-b ۴-۶
۳ FC1-c ۶-۹
۴ FC1-d ۱۰-۱۲
Lower Intermediate ۵ FC2-a ۱-۳
۶ FC2-b ۴-۶
۷ FC2-c ۶-۹
۸ FC2-d ۱۰-۱۲
Intermediate ۹ FC3-a ۱-۳
۱۰ FC3-b ۴-۶
۱۱ FC3-c ۶-۹
۱۲ FC3-d ۱۰-۱۲
Upper Intermediate ۱۳ FC4-a ۱-۳
۱۴ FC4-b ۴-۶
۱۵ FC4-c ۶-۹
۱۶ FC4-d ۱۰-۱۲

 

لازم به ذکر است که:

– مجموعه آموزشی  Four Cornersدر چهار سطح تنظیم شده است وهر سطح شامل ۳ کتاب به شرح ذیل می باشد:

  1. Student’s Book
  2. Work Book
  3. Video Book

 

  ب) دوره آموزشی Passages       (ماهه ۹ ) :

 

     طول دوره   مدت هر ترم   تعداد ترم        نام دوره

۹اهه

۱۶۰ ساعت

   ۲۰    ساعت

۸

Passages

 

 

Term Passages Unit Level
۱ Pass1-a ۱-۳ Advanced
۲ Pass1-b ۴-۶
۳ Pass1-c ۶-۹
۴ Pass1-d ۱۰-۱۲
۵ Pass2-a ۱-۳
۶ Pass2-b ۴-۶
۷ Pass2-c ۶-۹
۸ Pass2-d ۱۰-۱۲

 

لازم به ذکر است که:

– مجموعه آموزشی  Passages در ۲ سطح تنظیم شده است وهر سطح شامل ۲ کتاب به شرح ذیل می باشد:

  1. Student’s Book
  2. Work Book

 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۲۲ مهر , ۱۳۹۴

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان