امروز : جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶


برگزاری سمینار تخصصی ساختمان های تاب آور در برابر زلزله  
 

موسسه آموزش عالی آیندگان با همکاری سازمان نظام مهندسی شهرستان تنکابن  سمینار تخصصی”ساختمان های تاب آور در برابر زلزله از دیدگاه های

سازه، معماری و تأسیسات” برگزار کرد این سمینار تخصصی با سخنرانی دکتر محمود حسینی دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی

زلزله در روز شنبه مورخه  ۹۶/۰۴/۲۴  در نظام مهندسی شهرستان تنکابن برگزار شد.

این سمینار راس ساعت ۴ با سخنرانی خانم دکتر فائزه نجاتی معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آیندگان و مهندس کیقبادی نائب رئیس سازمان

نظام مهندسی شروع شده و سپس با سخنرانی تخصصی دکتر محمود حسینی دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ادامه یافت .

 

 

 

 


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ,۲۵ تیر , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان