امروز : جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶


تمدید مزایده بوفه دانشگاه آیندگان  
 

دانشگاه آیندگان تنکابن در نظر دارد بوفه دانشجویی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا دانشگاه

مزایده را تا تاریخ  ۹۶/۴/۲۸  تمدید نموده است . علاقمندان به شرکت در مزایده به امور اداری خانم حسینی مراجعه نمایند.

تاریخ باز شدن پاکت :۹۶/۵/۱

– فرم مربوط به مزایده بوفه دانشگاه آیندگان


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ,۲۰ تیر , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان