امروز : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶


ساخت مرکز کارگاهی و آزمایشگاهی در دانشگاه  
 

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم میرساند با توجه به ضرورت وجود آزمایشگاهها و کارگاه های مدرن در دانشگاه برای دروس عملی و و انجان کار

عملی توسط دانشجویان دانشگاه آیندگان را مجاب به ساخت و احداث یک مر کز آزمایشگاهی و کارگاهی نموده است . لذا با عنایت و توجه هیات امنا و

موسس و ریاست محترم  هیات امنا جناب آقای دکتر فلاح و ریاسـت محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نجفی پروژه ساخت مرکز آزمایشگاهها ،  کارگاهها

در حال ساخت می باشد .


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان